logo for magicka-anglictina-extra.com
leftimage-3col for magicka-anglictina-extra.com

Home >> navod k magicka anglictina extra

MAE - návod část 7.

MAE - návod část 7.

Tipy nejen pro začátečníky - rady jak co nejchytřeji
a naopak jak raději ne

Soustřeďte se, pozorně poslouchejte a opakujte nahlas i pokud nerozumíte významu. Je to důležité, protože takto se snadno učí již děti, aniž by se trápily “dospěláckým” perfekcionismem – porozumět všemu ihned – což je právě jednou ze zábran snadného učení. LIDSKÝ MOZEK má v sobě již vrozené programy pro naučení se libovolné řeči. Pokud to nepůjde ihned, nic se neděje! Při poslechu nahrávky, tzv. DOUBLE obsahující opakování vět šepotem, zopakujte alespoň přibližně každou třetí větu či výrok, nehledě na to, jestli rozumíte významu. Děti to dělají také tak. A právě to, že si s tím “nedělají hlavu”, je přirozeně vede ke zvládnutí nejen mateřštiny, ale třeba druhého jazyka u smíšených rodičů. Čím více budete nahlas vyslovovat celé věty, tím snadněji budete komunikovat.

Když budete věty příběhu vyslovovat, tak zpočátku nebude možné, abyste plně vědomě zároveň vnímali i interlineární překlad. Proto je důležité, abyste měli rámcovou představu co čtete již vytvořenou na základě úvodní fáze, kterou je přečtení českého textu v levém sloupci a namalování obrázku. To zároveň podpoří i paměť.

Nebylo by tedy lepší číst velmi pomalu a zároveň plně vědomě vnímali oboje?
Nikoliv, protože krátkodobá paměť má svá omezení a pro vznik dlouhodobé paměti je potřebné dosazovat detaily do již připraveného celkového obrazu. Pro jeho vytvoření použijte každý den část s názvem Průzkumník “souborů” vaší paměti.

Základním přehledem vznikne cosi jako adresářový systém, do kterého je již možné doplňovat malé soubory. Pokud byste do počítače ukládali chaoticky, aniž byste věděli, kam to ukládáte, tak byste to těžko mohli nalézt. Jenže v oblasti učení je toto hlavní a fatální chyba. Můžete se biflovat stále dokola a síť buněk Vašeho mozku pak bude chaotická a tím velmi pomalá. Jako podobný příklad nám poslouží práce s počítačem. Když si v počítači občas vylepšíte strukturu adresářů, tak také informace rychle najdete, že?

Chybou je snažit se vše vědomě kontrolovat a vše si zapamatovat. Zaprvé to zpomaluje, zadruhé to znamená ignorování podvědomých schopností lidského mozku a zákonů přírody.
Ze semínka vyroste květina nebo strom jen tehdy, pokud jej nebudeme každodenně odkopávat a kontrolovat jestli už zapustilo kořínky. Je čas setby a čas sklízení.

Snaha o dokonalost byla budována chybnými školními postupy. Školní známkování vytváří iluzi spravedlnosti. Výsledkem je spousta perfekcionistů, kteří příliš často takto naprogramovaní věci komplikují. V životě nejde v první řadě o to, dělat všechno a hned správně – dokonale, ale dělat radějí menší počet správně vybraných činností a jít tak rychleji k podstatnému.


Pokud přesto chcete postupovat po velmi malých kouscích (bez předchozího přehledu a namalování obrázku), tak si buďte vědomi, že to je cesta, která bude trvat mnohem déle. Kromě toho dlouhé učení a stálé biflování detailů bez vztahů je nejčastějším důvodem, proč přes 2/3 lidí i po mnoha letech učení vůbec nemluví. To je typický výsledek klasického školství. Jednají jako generál, který jde do bitvy, aniž má přehled nad situací a také tak končí. Kochají se výjevy úspěchu, kam krátkozrace dohlédnou a nevidí za roh, kde jsou neviditelně decimováni. Problém je, když tím generálem je učitel, kterému na ztrátách nezáleží a který si hýčká jen ty, kteří jsou „nejlepší vojáci“.

Vy jste nyní generálem, či režisérem svého úspěchu. Buď budete jednat strategicky se zapojením nově objevených pravidel, jimiž se řídí miliardy buněk Vašeho mozku anebo prohrajete jako každý, kdo nevyužívá klíčové zdroje.

Nebezpečí, že by Vám snad nedokonalá výslovnost mohla zůstat neexistuje!
Každý průměrně inteligentní člověk mluví svou mateřštinou správně na základě prostého naposlouchání jazyka. Stejné je to i u cizích jazyků, je potřeba je jen opakovaně slyšet a vyslovovat. Jakmile uslyšíte, že něco říkáte nepřesně, tak to budete moci vylepšit. Že lidé dokáží opakovaně špatně vyslovovat, přestože jim to učitel opakuje? Jsou snad netalentovaní na jazyky či hloupí?

Do pr... Kdy už učitelé pochopí, že složité děje v mozku jako je vytváření spojení mezi neurony trvá nějaký čas a snaha vše ihned kontrolovat lidi jen blokuje!!!
Asi by většině z nich měli vzít diplom, když takovéto základní znalosti nemají! Žijeme v informačním věku a 90% pedagogů nevyužívá základní psychologické znalosti. Nedokáží využít ani tak základní principy jako je například Maslowova pyramida. O “Chunkingu”, “U paměťové křivce“, “Analogovém myšlení” a desítkách dalších bez kterých není skutečný rozvoj možný nemluvě.
Jak to dělám na sugestopedických jazykových kurzech Cetros? Umožním mnohokrát slyšet rozsáhlé texty. Díky karetní hře nebo písničce, kde slova zase zazní, si mozek “netalentovaných“ vše sám a bezpečně opraví.
Doleva ne!
Přepněte do pravého mozku a levý příliš analytický nechejte odpočívat.
Jen když začnete vyslovovat nahlas, a budete na svůj mozek laskaví, tak budete moci začít mluvit! Chcete-li vědět více, stáhněte si zdarma eKnihu Superpaměť 1, viz Užitečné zdroje pro další rozvoj.

“Anti – pedagogika”
To, co dělá problém je právě častá snaha pedagogů učit přes analýzu. Doporučil bych jim, aby získali a v praxi začali využívat alespoň základní znalosti o fungování lidské paměti, specializaci mozkových polokoulí a sedmi typech inteligence. Už jen skutečným používáním toho, co hlásal Jan Ámos Komenský, by se studentům hodně ulevilo! Z toho plyne i doporučení pro případné přihlašování se do jakéhokoliv kurzu či školy: Pokud Vám smysluplně neodpoví na to, jaké zákonitosti fungování lidského mozku využívají pro zabezpečení efektivity a tedy nezaručí zúročení Vaší finanční a časové investice, vemte nohy na ramena.Pokračování návodu část 8 se připravuje

Zpět na předchozí část návodu

Zpátky na návod - přehled částí

 


 

 

Přechod na hlavní stránku angličtina magická extra

 

(c) 2011, Libor Činka lektor a autor metody MAE - new superlearning

Home >> navod k magicka anglictina extra


.

Angličtina
s hypnózou

- za týden zvládnete
s použitím metod specialisty v superpaměti a hypnóze Libora Činky garantovaně více než jakoukoli metodou.

Absolutní garance,
že něco takového nikde jinde nezažijete.

Anglicky za týden více než jinde za roky