MAE - návod část 5.

banner-afo-anglictina-w001.png

MAE - návod část 5.

Triky k efektivnímu naučení aneb co zcela určitě v jiných materiálech nenajdete

V tomto materiálu naleznete mnoho speciálních a originálních postupů, které odpovídají nejen vědeckým objevům, ale zejména praktické a roky ověřené postupy, které značně usnadňují ovládnutí libovolného cizího jazyka. 

Jak pomáhá nová neobvyklá struktura textu

Text je ve dvou sloupcích (zde pro názornost jen 1 řádek)

Levý Pravý
On the table there is Na stole je
Na *** stůl tam je  

Levý sloupec obsahuje anglický text i český text ve formě příběhu. 
Pravý sloupec obsahuje překlad českého textu pro usnadnění porozumění u složitějších vět. 


Interlineární český překlad anglických slov může být na první pohled vnímán jako netradiční. Avšak právě to, že se nemusíte dívat do slovníku, co které slovo znamená:

1. odstraní časové ztráty, které v součtu bývají jedním z faktorů, který učení znechutí

2. odstraní s tím spojené rozptylování dané vstupováním mnoha dalších myšlenek při hledání ve slovníku či seznamu slovíček tak, jak je to nutné u nepromyšlených učebnic a klasických kurzech. V MAE vše vidíte ihned. 

3. odstraní snahu mluvit anglicky, ale v českém slovosledu. Naopaknaučí Váš mozek vnímat angličtinu, skrze nezvyklý český slovosled překladu, v její přirozené struktuře. To vede mnohemrychleji k schopnosti myslet v novém jazyce

Díky tomuto prostorovému uspořádání získáte větší soustředění a také usnadněné a zrychlené možnosti hravě studovat.

Navíc neobvyklost překladu právě podpoří zapamatování, podobně jako si pamatujeme spíše odlišnosti a kontrasty než všední věci. Rozhodně vás nenechám v nejistotě a překlad do normálního českého slovosledu proto najdete v pravém sloupci. 

POZOR!
Pravý sloupec je určen pro první přečtení a PŘED - STAV – ení děje. 
Tedy pro vytvoření si představy, jak by to vypadalo, kdybyste sledovali příběh na VIDEU. Co by tedy bylo SLYŠET, co byste PROŽÍVALI, a co byste VIDĚLI PŘED SEBOU. 

VYNIKAJÍCÍ je představa jakobyste se děje přímo účastnili. 
Důvodem, proč se mnoho “antitalentů” naučí jazyk v cizině není ani tolik předpokládaný tlak, ale skutečnost, že se jich to TÝKÁ, 
a že to PROŽÍVAJÍ NA VLASTNÍ KŮŽI a tedy VŠEMI SMYSLY. 
Výzkum v oblasti psychologie vnímání zejména Neuro-lingvistického programování dokázal, že motivace a efektivní jednání je spojené s velkými, zřetelnými a barevnými představami.

Další fází je poslech nahrávky a současné čtení levého sloupce s anglickým textem, přičemž pomáhá ZVÝRAZŇOVÁNÍ si pro Vás důležitých částí zvýrazňovačem. 
Pokračování najdete v návodu část 6

Zpět na předchozí část návodu

Zpátky na návod - přehled částí

anglictina-kurz-300x300.gif
anglictina-kurz-120x600.gif

NOVINKY

POZOR

Vzhledem k vývoji byla MAE (vzniklá 2009) nahrazena on-line kurzem angličtiny pro samouky pod názvem Anglicky Fantasticky,
který je možné příležitostně koupit registrovaným na stránce 

http://anglickyfantasticky.cz/ 

případně nás kontaktujte viz eshop www.cetros.cz

(Přestože Anglicky Fantasticky patří mezi světově nejvyspělejší trénink, stránky Magická angličtina extra zde zatím ponechávám pro ty, kteří MAE vlastní a používají.)