MAE - návod část 2.

banner-afo-anglictina-w001.png

Je superučení nesmysl?
I superučení je přes prokázané výsledky doposud odmítáno. Podobně jako Semmelweis, měl problémy s uznáním dokázaného bulharský vědec Lozanov. Jeho metodu učení – Sugestopedii, UNESCO doporučilo už před 30 lety jako optimální metodu učení a jedinou zemí, kde se tyto principy široce využívají je Finsko. I když Lozanov neznal Komenského, tak jeho metoda je jedinou metodou odpovídající mnoha Komenského nadčasovým zásadám.

Kdo se bude smát?
Je jisté, že se “normální jedinci” budou posmívat i této metodě. Vždyť byli programování na neúspěch mnoho let. Je pravděpodobné, že se tito “normální jedinci ”budou posmívat i Vám. Můžete se rozhodnout. Buď se zařadíte zpět mezi “průměrné” a budete tak vychovávat i své nejdražší nebo vybočíte a zařadíte se mezi úspěšné. Možná za to obdržíte i posměšky od okolí. Stačí promyslet, co ti posmívající opravdu dokázali. Jak dokáží být opakovaně úspěšní. Věřím, že vám toto zamyšlení pomůže vydat se na cestu rozvoje. Vykročit z downgradu na cestu osobního rozvoje.

Vy chcete zvládnout angličtinu a dosáhnout toho, co si přejete. Teď snad víte, že je nesmyslné se učit způsoby, které v minulosti daleko nevedly. Je nesmyslné se trápit představami vsugerovanými ve škole od prakticky “mozkově” nekompetentních učitelů. Je rozdíl něco umět a dokázat to předávat druhým.

Je rozdíl něco vědět a něco umět!

Je rozdíl rozumět slyšenému a mluvenému. Mnozí lidé si myslí, že když něco teoreticky umí, například gramatiku, že už umí jazyk. Každý měsíc mi volá mnoho lidí, kteří absolvovali měsíce i roky teoretické přípravy a nejsou schopni hovořit v jednoduchých větách. “Ale já jsem se přeci tolik učil...”, říkají. Nebo: Jsem “intermediate”. Mnoho lidí dělalo různé testy a protože měli čas přemýšlet nad otázkami, tak odpověděli správně. To však neznamená, že umí věc používat v jiné než testovací situaci. To, že člověk umí zaškrtnout správnou odpověď v testech autoškoly, neznamená, že umí jezdit.

Teoretická výuka skoků padákem
Jenže ve školách se takto učí příliš často. Jak učitelé skutečně naučí? Navrhuji experiment. Teoretickou výuku skoků padákem, hodně teorie a prověření testy stejným způsobem jako se učí vše ostatní ve škole. Po testech nastoupí do letadel učitelé připraveni stejným způsobem jako se připravují na své budoucí povolání. Pak vyskočí. Výsledek? Nebude mít kdo učit! Není to humánní? A je humánní, když přeučené ruštinářky ovládají teoreticky angličtinu jen o pár lekcí navíc před studenty a přitom by se v anglicky mluvících zemích nedomluvily? Je správné, že tyto osoby dávají známky a rozhodují o dalším životě dětí? Je humánní dávat za dvě chyby v celostránkové slohové práci trojku? Děti se učí díky vzorům z okolí. Jak se mohou budoucí dospělí naučit myslet, když nejsou učeni správně myslet ani rozhodovat?

Jak říká ve své knize Machiaveliánská inteligence MUDr. František Koukolík, DrSc., český neuropatolog, člen Newyorské akademie věd: ”Kdyby byli lidé odpovědní za stav českého školství dobře vychovaní klasičtí Japonci, jistě by věděli, jaké verše na rozloučenou mají napsat a co se dělá dál.”

Magická angličtina Extra vás nebude zahlcovat teorií. Naplní vaše studium praxí a to nikoliv suchým školním způsobem. Naučíte se pomocí příběhu plného chytrých nápadů, inspirací od úspěšných, včetně myšlenkových postupů používanými speciálními jednotkami pro výcvik jedinců s mimořádnými schopnostmi. Nepůjde ovšem o boj se ztrátami, ale o cestu vítězství. 

Chce-li mít člověk něco, co předtím neměl, potřebuje dělat něco, co předtím nedělal. 

Mnoho lidí nevěnuje poznání a naučení se používání svého mozku ani tolik, kolik věnují na zvládnutí ovládání svého mobilního telefonu. Úspěch začíná, jakmile porozumíte novému návodu. Toto je návod pro ty, co chtějí úspěch. Toto je návod pro osobnosti budoucnosti.

Pokud byste si udělali celosvětový průzkum, tak byste zjistili, že neexistuje jedna učebnice angličtiny zároveň propojená s tolika principy úspěchu ekvivalentní té, kterou právě začínáte číst. Toto je i moje výzva ke změně. Nechť jsou psány ještě lepší a co nejvíce lidmi. Pak se změní náš svět. Úspěch bude oceňován a vážen. To je má vize. Chci vědět o vašem úspěchu, o vašich úspěšných krocích a případně je sdílet s dalšími. 

Jak tedy zapnout mozek?

Pokračování najdete v návodu část 3

Zpět na předchozí část návodu

Zpátky na návod - přehled částí

anglictina-kurz-300x300.gif
anglictina-kurz-120x600.gif

NOVINKY

POZOR

Vzhledem k vývoji byla MAE (vzniklá 2009) nahrazena on-line kurzem angličtiny pro samouky pod názvem Anglicky Fantasticky,
který je možné příležitostně koupit registrovaným na stránce 

http://anglickyfantasticky.cz/ 

případně nás kontaktujte viz eshop www.cetros.cz

(Přestože Anglicky Fantasticky patří mezi světově nejvyspělejší trénink, stránky Magická angličtina extra zde zatím ponechávám pro ty, kteří MAE vlastní a používají.)