Konkurence?

banner-afo-anglictina-w001.png

Chcete-li rozumět tomu, co pomáhá k rychlejšímu učení a co autoři "konkurenčních" učebnic neví, staňte se na chvíli detektivem.

Jaký text je pro zrychlené studium nejvhodnější?
Podívejte se pozorně na varianty A, B, C, D
zpracování textu a rozhodněte, která umožní co nejrychlejší studium rozdílů jazyků a pochopení gramatických zákonitostí (i bez jejich vysvětlování)?

Čím soustředěněji porovnáte všechny verze, tím snadněji pochopíte.

Pak se podívejte dolů na výsledek. Myslíte jako většina lidí?

 

Varianta A


I am looking around in the bedroom, living room, kitchen, hall. Where is my cell phone? Where have I put it? When did I hold it last? When was the last time I had it in my hands? What was I doing then? I am looking into the room. Between the television and the stereo set is only the remote and a few DVDs. On the table there is a vase full of colorful flowers and todays paper. It's not even in the shelf under the table top. There are older magazines on computers, cell phones and fashion. On the comfortable sofa there are only two pillows. Behind it by the wall is a wicker basket with cables from the chargers for cell phones, video cameras and rechargeable AA batteries. The wall outlet has a connected charger to it, but without a cell phone.


Rozhlížím se v ložnici, obýváku, kuchyni, předsíni. Kde je můj mobil? Kam jsem ho dal? Kdy jsem ho držel naposled? Kde jsem ho měl naposled v ruce? Co jsem přitom dělal? Dívám se do pokoje. Mezi televizí a hifi věží je jen ovladač a pár DVD. Na stole je váza plná barevných květin a dnešní noviny. Ani v poličce pod deskou stolu není. Jsou tam starší časopisy o počítačích, mobilních telefonech a módě. Na pohodlné sedací soupravě jsou jen dva polštářky. Za ní u zdi je oválný proutěný košík s kabely od nabíječek na mobilní telefony, videokameru a tužkové nabíjecí baterie. Do zásuvky ve zdi je zapojena nabíječka, ale bez mobilu.

 

Varianta B


Rozhlížím se v ložnici, obýváku, kuchyni, předsíni. Kde je můj mobil?
I am looking around in the bedroom, living room, kitchen, hall. Where is my cell phone?
Kam jsem ho dal? Kdy jsem ho držel naposled? Kde jsem ho měl naposled v ruce?
Where have I put it? When did I hold it last? When was the last time I had it in my hands?
Co jsem přitom dělal? Dívám se do pokoje. Mezi televizí a hifi věží je
What was I doing then? I am looking into the room. Between the television and the stereo set is
jen ovladač a pár DVD. Na stole je váza plná barevných květin a dnešní
only the remote and a few DVDs. On the table there is a vase full of colorful flowers and todays
noviny. Ani v poličce pod deskou stolu není. Jsou tam starší časopisy o počítačích,
paper. It's not even in the shelf under the table top. There are older magazines on computers,
mobilních telefonech a módě. Na pohodlné sedací soupravě jsou jen dva polštářky. Za ní u
cell phones and fashion. On the comfortable sofa there are only two pillows. Behind it by the
zdi je oválný proutěný košík s kabely od nabíječek na mobilní telefony, videokameru a
wall is a wicker basket with cables from the chargers for cell phones, video cameras and
tužkové nabíjecí baterie. Do zásuvky ve zdi je zapojena nabíječka, ale bez mobilu.
rechargeable AA batteries. The wall outlet has a connected charger to it, but without a cell phone.

 


 

 

Varianta C
I am looking around in the bedroom,
Rozhlížím se v ložnici,
living room, kitchen, hall.
obýváku, kuchyni, předsíni.
Where is my cell phone?
Kde je můj mobil?
Where have I put it?
Kam jsem ho dal?
When did I hold it last?
Kdy jsem ho držel naposled?
When was the last time I had it in my hands?
Kde jsem ho měl naposled v ruce?
What was I doing then?
Co jsem přitom dělal?
I am looking into the room.
Dívám se do pokoje.
Between the television and the stereo set
Mezi televizí a hifi věží
is only the remote and a few DVDs.
je jen ovladač a pár DVD.
On the table there is
Na stole je
a vase full of colorful flowers
váza plná barevných květin
and todays paper.
a dnešní noviny.
It's not even in the shelf under the table top.
Ani v poličce pod deskou stolu není.
There are older magazines on computers,
Jsou tam starší časopisy o počítačích,
cell phones and fashion.
mobilních telefonech a módě.
On the comfortable sofa
Na pohodlné sedací soupravě
there are only two pillows.
jsou jen dva polštářky.
Behind it by the wall is a wicker basket
Za ní u zdi je oválný proutěný košík
with cables from the chargers for cell phones,
s kabely od nabíječek na mobilní telefony,
video cameras and
videokameru a
rechargeable AA batteries.
tužkové nabíjecí baterie.
The wall outlet has a connected
Do zásuvky ve zdi je zapojena
charger to it, but without a cell phone.
nabíječka, ale bez mobilu.

 

Varianta D
I am looking around in the bedroom,
Rozhlížím se v ložnici,
Já jsem hledající dokola v *** ložnice,
 
 
 
living room, kitchen, hall.
obýváku, kuchyni, předsíni.
žijící pokoj, kuchyň, chodba.
 
 
 
Where is my cell phone?
Kde je můj mobil?
Kde je můj mobil?
 
 
 
Where have I put it?
Kam jsem ho dal?
Kde Já <položil> k?
 
 
 
When did I hold it last?
Kdy jsem ho držel naposled?
Kdy <?/ Já držel to naposledy?
 
 
 
When was the last time I had it in my hands?
Kde jsem ho měl naposled v ruce?
Kdy byl *** poslední čas Já měl to v moje ruce?
 
 
 
What was I doing then?
Co jsem přitom dělal?
Co byl Já dělající pak?
 
 
 
I am looking into the room.
Dívám se do pokoje.
Já jsem dívající se do *** pokoj.
 
 
 
Between the television and the stereo set
Mezi televizí a hifi věží
Mezi *** televize a *** stereofonní soubor
 
 
 
is only the remote and a few DVDs.
je jen ovladač a pár DVD.
je jen *** vzdálený a * pár DVD.
 
 
 
On the table there is
Na stole je
Na *** stůl tam je
 
 
 
a vase full of colorful flowers
váza plná barevných květin
* váza plná barevných květiny
 
 
 
and todays paper.
a dnešní noviny.
a dnešní papír.
 
 
 
It's not even in the shelf under the table top.
Ani v poličce pod deskou stolu není.
To je ne ani v police pod *** stůl vrchol.
 
 
 
There are older magazines on computers,
Jsou tam starší časopisy o počítačích,
Tam jsou starší časopisy o počítače,
 
 
 
cell phones and fashion.
mobilních telefonech a módě.
mobilní telefony a móda.
 
 
 
On the comfortable sofa
Na pohodlné sedací soupravě
Na *** pohodlný pohovka
 
 
 
there are only two pillows.
jsou jen dva polštářky.
tam jsou jen dva polštáře.
 
 
 
Behind it by the wall is a wicker basket
Za ní u zdi je oválný proutěný košík
Za to u *** zeď je * proutěný koš
 
 
 
with cables from the chargers for cell phones,
s kabely od nabíječek na mobilní telefony,
s kabely z *** nabíječky pro mobilní telefony,
 
   
video cameras and
videokameru a
videokamery a
 
 
 
rechargeable AA batteries.
tužkové nabíjecí baterie.
znovu nabité AA baterie.
 
 
 
The wall outlet has a connected
Do zásuvky ve zdi je zapojena
*** zeď otvor má * spojený
 
   
charger to it, but without a cell phone.
nabíječka, ale bez mobilu.
nabíječka k to, ale bez * mobil.
 

Pro kterou variantu se lidé rozhodují více jak v 85%?

A pro kterou variantu jste se rozhodli Vy?

Všechny předchozí varianty jsou lepší než učebnice jen s angličtinou a slovníčkem vzadu. Tato bohužel nejrozšířenější varianta používaná ve školách pod zástěrkou "moderních učebnic"  vyvolává frustraci u studujících i u mnoha učitelů, kteří však změnu neprosadí. Asi všichni studenti kurzů i rodiče jejichž děti se učí z klasických materiálů mi dají za pravdu. Ztráty času a hlavně pokles soustředění při zdlouhavém vyhledávání jsou to, co jde nejvíc na nervy, že? Jeden z hlavních důvodů, proč lidem nejdou jazyky jsou špatné učebnice a špatní lektoři. Hlavní důvod proč jsem  vytvořil MAE je právě moje snaha pomoci obětem letitého učení chybnými postupy. 

Už přes sto let novináři vědí, že pro oko je příjemnější a rychlejší orientace v textu uspořádaném do sloupců než do dlouhých řádků. Dokonce reklamní odborníci vědí, jaká je optimální délka řádku a kolik znaků má takový pro oko a mozek přátelský řádek.

Bohužel autoři učebnic a skript porušují většinu pravidel přispívajících k usnadnění studia.
Takřka každý člověk preferuje telefonní čísla vytištěná s mezerami ve formě
775 552 099 nebo 77 555 20 99 oproti 775552099
To platí i pro zpracování jiných informací. 

Naše oko a mozek potřebují záchytné body
Mozek nemá rád dlouhé splývavé uspořádání, v kterém každé malé zdržení narušuje plynulost vnímání a soustředění:)


Pokud jste se opravdu soustředili na ukázky variant, tak začínáte tušit, jak vám propracované maličkosti v MAE budou usnadňovat vnímání, soustředění, zapamatování a rostoucí porozumění cizímu jazyku. Podle zkušeností z kurzů je pro učení optimální poslední varianta. D jako dimenze. (Dokonce i dyslektici oceňují uspořádání textů v MAE). Nová dimenze uspořádání informací, dále navíc obohacená barevným kódováním slov
v Magická Angličtina Extra.

Proč? Důvodů je celá řada a zde uvedu jen ty hlavní.

Například jen použití varianty C způsobuje, že lidé se snaží překládat z češtiny do angličtiny, ale v jiném slovosledu a navíc vynechávají slova, která v angličtině být musí. Použití jen interlineárního překladu - varianty B vytváří zmatek a jím odstartovanou nechuť pokračovat.

Teprve tato kombinace variant B a C optimalizuje proces vizuálního učení. Jednoznačně ukazuje způsob myšlení v cizím jazyce. Usnadňuje tak porozumění důležitým gramatickým jevům.

Přínos oproti předchozím variantám je opravdu výrazný

Odpadá opakované zdlouhavé vyhledávání slovíček ve slovníku
a zároveň si studující může snadno porovnávat rozdíly v obou jazycích pomocí sloupů a doslovného překladu pod angličtinou.

Spolu s propracovaností nahrávek a psychologickými a paměťovými triky, viz další stránky, např: superlearningobsah CD a knihysugestopedie ... obchod, kde můžete koupit MAE nejvýhodněji se všemi bonusy od autora.

Nevím, jak rychle zjistíte, že Magická Angličtina Extra nechává konkurenci daleko za sebou díky desítkám principů.  Vím však, že pro konkurenci bude těžké dodat do jejich zastaralých metod alespoň zlomek psychologie MAE. Nicméně se na to těším, protože bych se rád učil jiné jazyky, ale vytvářet něco tak pokročilého se mi nechce:) Jde totiž o léta zkušeností z mého kurzu "Angličtina s hypnózou", které jsem takřka rok převáděl do MAE. Mimochodem ještě předtím, než studující může číst anglický text, potřebuje projít fázemi aktivace mozku, o kterých učitelé ani autoři klasických metod nic neví. Každá fáze zacházení s MAE stimuluje pestře různá centra mozku pro dlouhodobou paměť.

Důležité upozornění pro hledače zázraků. 
Pozor, aktivací mozku nemyslím použití mozkového stimulátoru
s programem na alfy či theta vlny. Mozkový stimulátor použitý s nevhodnými materiály nemůže vylepšit učení - viz informace např. v eKnize ABCjazyky. Použití mozkového stimulátoru s MAE, může vylepšit učení jen o cca 15% a nedodržení kroků efektivního studia (popsaných v MAE) může účinnost byť z varianty D snížit i více než o 50%. Účinnost MAE je tedy na mozkových stimulátorech nezávislá.

Další informace najdete v části FAQ. 


anglictina-kurz-300x300.gif
anglictina-kurz-120x600.gif

NOVINKY

POZOR

Vzhledem k vývoji byla MAE (vzniklá 2009) nahrazena on-line kurzem angličtiny pro samouky pod názvem Anglicky Fantasticky,
který je možné příležitostně koupit registrovaným na stránce 

http://anglickyfantasticky.cz/ 

případně nás kontaktujte viz eshop www.cetros.cz

(Přestože Anglicky Fantasticky patří mezi světově nejvyspělejší trénink, stránky Magická angličtina extra zde zatím ponechávám pro ty, kteří MAE vlastní a používají.)