FAQ - Otázky a odpovědi

banner-afo-anglictina-w001.png

Proč zmizela z vaší nabídky stará Magická Angličtina, 
zatímco jinde ji nabízí?

Libor Činka: Jakožto autor zcela nové Magické angličtiny Extra stahuji od 29.10. 2007 starou MA z nabídky podobně jako mohou být staženy z prodeje starší typy aut. Z hlediska obchodu se tak dopouštím chyby a tím, že zamezuji na svých  stránkách koupi původní MA přicházím o peníze od potenciálních kupců levnější starší MA. 
Další prodejci budou MA  nabízet vedle MAE jakožto levnější variantu, čímž si významně zvýší zisky. Prodej je však pro mne jakožto autora MAE (která nyní nemá celosvětově srovnatelnou konkurenci - viz výzva na www.magicka-anglictina-extra.com) málo významný oproti myšlence nabízet jen to, co je nejlepší. 

Nově chystám stejný postup i s MAE, která bude nahrazena on-line programem Anglicky Fantasticky. 

Jaký je rozdíl Mezi Magickou Angličtinou (Extra) a Anglicky fantasticky on-line?

Libor Činka: Stručně:
Anglicky Fantasticky On-line (AFO) je mnohem vyspělejší systém než stará MA(E). 
MAE byla mnohonásobně cca 3 - 5x rozsáhlejší (některé pasáže 3x, jiné vícekrát)  než mnoho let stará MA později doplněná jen o pár obrázků. AFO je on-line trénink s desítkami  paměťových videí připrtavených pro implantaci do podvědomí a  automatické používání jazyka.

MA(E) jakožto autor již neprodávám z důvodů ohromného rozdílu znásobené účinnosti Anglicky Fantasticky On-line oproti MA. 


Důvod, proč obchodníci prodávají starou MA) je zřejmý, když člověk váhá, tak zvolí levnější verzi a oni mají zisk. Já jakožto autor chci nabízet pouze to NEJlepší, v tomto případě NEJpropracovanější a NEJnovější. 

Je to podobné jako když sportovec díky trenérovi dosáhne světového rekordu a už se nechce spokojit s nižšími výsledky, chce zaručit maximální výkon. Maximální výkon je možný pouze s AFO. 

Někteří obchodníci říkají chybné či lživé informace o nutnosti používat psychowalkman pro zajištění účinnosti. 

Mnozí obchodníci si vymýšlí, že MA je pro začátečníky a MAE pro pokročilé, což opět není pravda. Lidé nepotřebují MA a teprve pak MAE! Opravdu nikoliv.
S těmito dezinformacemi o mé metodě se jako trenér a autor systému ověřovaného mnoho let v mé jazykové škole nehodlám smířit. Stále vylepšuji podporu a proto vznikla i 
Anglicky Fantasticky On-line. 
 

Kde si mohu AFO objednat?

Anglicky Fantasticky On-line je dostupné z www.anglickyfantasticky.cz


Jen u nás dostanete navíc materiály obsahující expertní rady napsané tak, aby každý co nejrychleji pochopil. Co nejrychleji u nás znamená alespoň 3 - 5 x rychleji. Mnozí naši uživatelé však díky naší pomoci dosáhli toho, co jim jiné metody neumožnily ani za roky snažení. Naše bonusy nejsou jako nechutná dieta, do které se musí člověk nutit. Naše materiály jsou vytvořené expertem v motivaci a snadném učení tak, abyste se na jejich používání těšili. 

Studenti se od těchto světově unikátních tréninků a rad nechtějí odpoutat a odmítají se učit z dřívějších suchopárných učebnic. 
V poslední době navíc můžete konzultovat přímo s autorem - hypnoterapeutem a specialistou v superpaměti L. Činkou tak, abyste zaručeně dosáhli co nejsnadněji a nejtrvanlivěji požadovaných výsledků, stačí využít bonusovou kartu na konzultaci. 

 

FAQ

Co je to Superlearning?

Libor Činka: Podrobné informace naleznete zde  nebo vlevo pod tlačítkem Superlearning.

 

FAQ

Jestliže kurz MAE trvá 14 hodin, znamená to, že jej mohu zvládnout už za 2 dny po sedmi hodinách?

Libor Činka: Ne, to samozřejmě nejde. Každá lekce je určena na jeden den. Od druhé lekce jsou připojena opakování z předchozích lekcí protože mozek potřebuje po fyziologickém spánku a podvědomém zpracování "občerstvovat" a doplňovat informace. Kromě toho mozek potřebuje přijímat nový jazyk podvědomě - resp. para-vědomě alespoň dvě hodiny denně např. při sledování TV nahrávky.  Snažit se zvládat - dohnat za den  rozsah určený na týden opravdu nelze, nelze porušovat přírodní zákony a nelze ani urychlit růst výběžků nervových buněk.

 

FAQ

Chcete říct, že budu umět anglicky za pár dní?

Libor Činka: Nikde jsem neřekl, ani nenapsal, že budete dokonale umět anglicky . Cizí jazyk zvládnout dokonale může trvat celý život, ale to už je zase zmíněný Paretův zákon - perfekcionismus, puntíčkářství, trvá alespoň 5 x déle. AFO není pro ty, co musí skládat zkoušky ze stupidních chytáků. Mimochodem opakovaně slýchávám, jak rodilí mluvčí při testech pohořeli narozdíl od českých lektorů, kteří testy brilantně zvládli (nepatrným problémkem je, že mnozí z těch "dokonalých" mají trochu problémy s komunikací v angličtině:)

Profesor Richards již v období 2. světové války dokázal, že pro korektní komunikaci je potřeba ovládat cca 800 slov ze slovníku čítajícího celkem 10 000 slov. Mnohonásobně rychleji zvládnutá omezená slovní zásoba stačí ke korektní komunikaci v angličtině, jen se z ní pozná, že jste nestudovali v Cambridgi. 
I s takovýmito poznatky jsem AFO tvořil.

Jakmile se budete dívat na originální filmy zjistíte, že spisovně a gramaticky dokonale se až tak nemluví. Jsme totiž lidé, kteří mluvili ještě dříve než šli do školy, že? Překvapivě často  zjistíte, že platí jeden z významných komunikačních zákonů - nejde o slova, ale o to jak je říkáte, vyslovujete, intonujete atd. Takže až uslyšíte jak herec Jack Nicholson dělá otázku jen intonací, nikoliv inverzí, nepodezřívejte ho z neznalosti angličtiny.

AFO se soustřeďuje na vytvoření velmi rozsáhlé komunikační mapy co nejrychleji. Pokud byste chtěli vše v ní uvedené dokonale zanalyzovat a do posledního detailu umět budete potřebovat mnoho měsíců. Mimochodem víte, co se skrývá ve slově detail? 

Tail = ocas, konec - netřeba dalších slov:)

 

FAQ 

 

Zmiňujete kurzy, kde se je možné zúčastnit?

Libor Činka: MAE je materiál používaný na  mých kurzech Angličtina s hypnózou - informace o kurzu + co říkají absolventi.

 

FAQ

Máte variantu na MP3, chci nahrávky poslouchat na cestách 
a nechci sebou nosit CD přehrávač.

Libor Činka: MAE existovala pouze na 9 CD ve formátu wav.  
AFO již obsahuje MP3 a MP4.

Co se týče poslechu na cestách, ten je stejně možný až 
po soustředěném cca 30 minutovém studiu v klidu s knihou 
a nahrávkou zároveň, protože jiný postup by mohl snížit účinnost metody.

V druhé tzv. podvědomé fázi je samozřejmě možné nechat nahrávky působit i v průběhu jiných například sportovních aktivit.

Nahrávky úmyslně neobsahuji český překlad, ten je totiž jen v knize ve formě paralelního a interlineárního překladu, které vedou "nuceně" k propojeni zrakových a sluchových informací v obou jazycích zároveň ( v první seznamovací fázi), což vede k myšlení v cizím jazyce bez sekvenčního překládání.

 

FAQ

Vyskytuje se v AFO i čeština?

Libor Činka: Samozřejmě a navíc ji najdete u 99% anglického textu, takže žádné složité vyhledávání, žádná frustrace z časové náročnosti a beze ztráty soustředění jako u klasických učebnic. 

 

FAQ

Jaké jsou nahrávky - hlasy použité v AFO?

Libor Činka: Jde o nahrávky 6 rodilých mluvčích 

Dostal jsem před lety Magickou Angličtinu Extra, ale není u ní bonus, nezapomněli jste na mne?

Libor Činka: Bonus e-program ABC jazyky platil jen jen pro objednávky ze stránek: 

www.magicka-anglictina-extra.com
www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com


FAQ

Někdy nestíhám vyslovovat, například u opakovacích sekvencí.

Libor Činka: I zkušení zpěváci se potřebují rozezpívat před vystoupením. Rovněž tak herci se musí rozmluvit. Není možné vystoupit z auta, doběhnout na jeviště, a mluvit v pohodě a bez přeřeknutí. Je potřeba rozhýbat svaly obličeje, aktivovat hlasivky, podobně i sportovec se musí rozcvičit.

FAQ

Jaký to má význam a co tím autor sleduje, že při čtení nepravidelných sloves a i pravidelných v MAE je nejdříve čteno příčestí minulé ( konstanta ) pak préteritum a potom teprve present!!!


Libor Činka: Trochu mne nad těmi vykřičníky napadá, jak silně je v myslích lidí implantována myšlenka, že tak, jak se jazyky učí ve škole, že je to tak správné.

Bohužel jazykovědci ani učitelé nejsou specialisté v tom, jak mozek pracuje. Navíc jen popisují struktury, které vznikly před nimi a na nich nezávisle a snaží se kategorizovat to, co vlastně pro dorozumění až tolik nepotřebujeme. Naneštěstí jsou ve vsugerování SVÝCH struktur úspěšní. Jsou velmi úspěšní ve vsugerování myšlenky, že učení jazyků je těžké. Spolu s tím, implantují do myslí lidí neužitečné vzorce, které jsou ve skutečnosti odlišné od vnitřních přirozených paměťových struktur.

Osmileté dítě mluví prakticky stejně jako 15leté. Osmileté dítě neví, že existuje gramatika - nezná ani préteritum ani konstantu (mimochodem napadá mne čím se lidé dokáží uživit a kolik lidí jim baští vymýšlení složitých názvů a definic, které neuvěřitelně zkomplikují učení) - avšak domluví se prakticky stejně jako 15leté. Gramatika není klíčem, nicméně část z ní začíná být užitečná až 
v okamžiku, kdy člověk už mluví.

Tyto struktury by však měly odpovídat tomu, jak mozek myslí. 
Pokud neodpovídají, tak pak teprve je učení těžké. Těžké jako naprogramovat dnešní počítač pomoci děrného štítku. Jedním z projevu mozku je to, že kóduje informace prostorově, tak jak se mají nahrávky sloves v MAE poslouchat do sluchátek. Prostorové kódování odpovídající vnitřnímu kódování přispívá k zapamatování 
a vybavování informace.FAQ

Znejišťuje mne rychlost řeči u opakovacích sekvenci, 
co s tím?

Libor Činka: Použijte následující tipy.

  • Cílem není rozumět ihned všemu. Stačí, když budou ve vědomí naskakovat kousky porozumění.
  • Ztište si hlasitost na vašem přehrávači. Uvolněně dýchejte. Malé děti si také nestěžují, že nerozumí a přesto začnou mluvit.
  • Zaradujte se, že nejste v cizině, kde by to mohlo být nepříjemné. Toto je právě trénink na porozumění vyšším rychlostem. Jak se říká: “Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.” Uvědomte si, jakou cenu byste zaplatili za pomalé detailní porozumění – studium by se neúměrně natáhlo. Což je hlavním důvodem, proč lidé opakovaně končí a začínají.
  • Použijte tipy uvedené v předchozích případech a teprve pokud to nepřinese změnu vašeho rozpoložení, můžete tyto rychlosti zpočátku vynechat. Projděte si celý komplet, pak se vraťte na začátek a držte se přesně návodu.
  • Můžete si pro zopakování pustit jen úvodní nižší rychlosti. Vyšší rychlosti jsou zde jednak z důvodu uvedeného výše, a také z důvodu časové komprese – rychlejší zopakování šetří čas a vnáší nový prvek do opakování. Opakování stále stejným způsobem dokolečka, stejnou rychlostí mozek velmi nudí. Mozek chce změny a nové prvky místo nudy.FAQ

Je to zázrak?

Libor Činka: Absolutně NE! Jen jsou nesmyslné ty kurzy, kde vysvětlují 20 minut z hodiny gramatiku a pak studenty nechají říci za celou hodinu 2 přeložené věty z cvičení 6b na straně 51. 

Může se člověk naučit mluvit starými metodami, když mnozí nemluvili ani 1 hodinu za celoroční kurz? Mohou se studenti střední školy naučit mluvit, když nenamluví ani 4 - 8 hodin za celou školu?

U mne na kurzech CETROS všichni mluví nahlas a hravě vyjadřují své myšlenky i 30 minut z lekce. Kam se tak dostanou za 56 hodin? 

Proto využijte maximálně tento komplet a vyslovujte nahlas. Můžete tak dosáhnout za pár dní více než dříve za měsíce. FAQ

Takže je to tedy jen o mluvení?

Libor Činka: Nikoliv! To je sice podstatné, avšak rychlý efekt a vybavitelnost z dlouhodobého hlediska znamená, zapojit smysly a tedy nervové buňky mozku komplexně.FAQ

Nemám hudební sluch, takže mi jazyky nejdou tak dobře. Má pro mě tato metoda význam?

Libor Činka: Ano. Problém učení jazyků totiž není v nedostatku hudebního sluchu, ale ve způsobu přemýšlení. 
Ti s “hudebním sluchem” totiž neanalyzují, ale jednoduše reprodukují, opakují slyšené stejně jako děti. Problém školstvím vypěstovaného myšlení je častá analýza věcí, které se nesmí analyzovat, jinak příliš mnoho myšlenek myšlení zpomalí!

 

FAQ

Je nutné dodržet postup?

Libor Činka: Účinnost závisí na přesném dodržení postupu a zatím veškeré "problémy" byly způsobené nedodržením návodu.

Například klient, který ke mně chodí na poradenství, ohledně studia školy mi v osobni konzultaci uvedl na můj dotaz jak mu šlo studium, že když spěchal a nedodržel všechny fáze, tak byla účinnost cca jen 40%, avšak když návod dodržel a opravdu si hravě prošel postup, tak byla účinnost kolem 90%.

Mezi nejčastěji porušení návodu patří vynechání aktivního naladění, přečtení si českého překladu děje před anglickým poslechem, malování obrázků shrnujících lekci a ignorování postupu - jedna lekce na jeden den.

Uveřejněno se souhlasem klienta J. KovalčíkaFAQ

Dodržel jsem návod u první lekce, ale nemám dojem, že bych si z toho většinu pamatoval.

Libor Činka: Lidé mají ze školy falešnou představu o tom, jak probíhá proces učení a zapamatování. Tyto procesy probíhají v čase - je důležité, aby mozek mohl informace zpracovat během spánku a pak se k nim ve vhodnou dobu vrátil.  Nejde o to umět doslova opakovat věty, ale o to, aby mozek přijímal jazykové vzorce, které pak začne postupně přirozeně a pružně používat. Tento materiál přináší ohromující řadu takových pestrých a provázaných vzorů. Stále převažující školní představa, že umět něco, znamená umět to zopakovat doslova, je z hlediska praktických výzkumů zcela zcestná. Vzniknou pak jedinci mající maturitu z jazyka, kteří pak vystoupí na nádraží v cizině a najednou zjistí, že neví jak se domluvit o podstatných věcech, ale zato jim v hlavě zní smyčka z dokonale “navrčených vět” typu: “Puškin rodilsa v dvarjanskoj semje. Jevo vaspitivala krepostnaja ňáňa ...” 
Správné učení není o memorování! Pochopíte, jakmile projdete přesně podle návodu celým procesem.

 

Není to nadnesené, když říkáte, že s touto metodou pracujete všemi smysly? Vždyť se jedná o audiozáznam! Jak může konkurovat interaktivním multimediálním programům na PC?

Libor Činka: Práce se všemi smysly a oběmi mozkovými polokoulemi je podrobně popsána v úvodním návodu, a zároveň prolíná do příběhu. Samozřejmě, že nahrávka je pro vaše uši a text pro vnímání zrakem, jenže dohromady vytváří zcela nový celek. V záznamu je například využito speciální prostorové kódování propojené s uspořádáním textu podle toho, jak je to pro mozek optimální. Promyšlené barevné kódy zapojují mozek komplexněji. 

O konkurenci multimediálním programům se Anglicky Fantasticky on-line nesnaží, to by totiž bylo málo. Většina z multimediálních programů jsou jen přepracované učebnice, které v sobě neobsahují ani procento psychologické skladby MAE. Je možné udělat pestré programy, plné akcí, avšak pokud nejsou zakomponovány expertní znalosti z oblasti psychologie motivace a učení, tak to není moc 
platné. 

 

Jak na mne může tato metoda působit v okamžiku, kdy je má mysl zaměstnána něčím jiným? Nebo lze říci, že tak působí většina učebních metod? Proč jen ta Vaše?

Libor Činka: Zde bych se musel ponořit do obsáhlého vysvětlování např. fází informačního cyklu - IC v mozku a propojení vědomí a podvědomí, nicméně stručně vyjádřeno, pokud správně přijmete informaci svou myslí, tak jako by vznikly v mozku adresáře. Do nich podvědomí dokáže samo správně zatřiďovat informace zatímco 
se díváte na TV nebo děláte něco jiného. Informace, které správně prošly IC je pak snadné aktivovat - rychle si vzpomenout .

(POZOR, nejedná se o tzv. podprahový záznam, který je klamavou reklamou a nesmyslem šířeným ve světě mnoha ziskuchtivci - informace najdete e-programu ABC jazyky. )

Žádná z učebních metod, již i vzhledem k předchozím odpovědím nenabízí propracovanou psychologii učení a paměti. AFO je komplexem takových postupů a byla vytvořena s použitím nejefektivnějších principů zrychleného učení. Žádná metoda v ČR nebyla dosud zpracována neuro-lingvistickým programátorem, psychoterapeutem, hypno terapeutem, a specialistou v oblasti motivace a superpaměti. I v tomto má Anglicky Fantasticky prvenství.

 

Co je interlineární překlad?

Libor Činka: Interlineární překlad je takřka doslovný český překlad pod anglickým textem, takže oči a mysl většinou okamžitě rozumí aniž by ztrácela pozornost listováním a vyhledáváním někde ve slovníčku. Navíc se tak mozek naučí myslet v anglickém slovosledu. 99% textu je takto zpracováno a doplněno ještě paralelním českým "klasicky korektním" překladem na pravé straně. Oba typy překladů a texty jako takové obsahují i další zákonitosti, ty však vzhledem na know-how ponechám v tajnosti. Interlineární překlad principielně není nový, dá se vystopovat do období druhé světové války, brilantně jej však znovuoživila V.F.Birkenbihlová. Paralelní překlad je zase charakteristický pro metodu profesora Lozanova - Sugestopedii.

 

FAQ

S MAE jsem začal pracovat teprve včera, takže jsem úplně bez zkušeností. Navíc jsem věčný začátečník a maximálně vytížený člověk….Tedy pro učení jazyků vražedná kombinace. Před půl rokem jsem se vzdal jakékoliv snahy o proniknutí do anglického jazyka (zkoušel jsem i ty, které se snaží napodobovat vaší metodu). Vaše MAE mne zaujala na tolik, že jsem si dovolil dát ještě jednu šanci a zatím si prohru nepřipouštím.  Nicméně mám problém si učební program zorganizovat tak jak doporučujete. Čas na vědomé učení mám až k večeru a to pak nejsem schopen splnit podmínku 8. – tedy „podvědomý poslech“. Navíc je mi líto prázdného dopoledne. Je tedy možné dělat vědomé učení večer, přes den druhého dne praktikovat podvědomý poslech a večer se učit novou lekci?
S úctou N. S. Havránek, Č. Budějovice
 

Libor Činka: Vámi popsaný postup je možný, nicméně bez podvědomého poslechu nemůže podvědomí v průběhu spánku zpracovávat naplno paměťovou stopu dané lekce. Navrhují Vám alespoň na chvíli před spánkem, případně i při začátku usínání nechat 2 x proběhnout velmi tiše puštěnou nahrávku. Dopoledne příští den můžete pokračovat s podvědomým poslechem. 

Klíčové je opravdu dodržet hravost všech fází a pak
 "aktivovat a zahušťovat" předchozí znalosti cca 1 měsíc. 

Mozek se neučí stálým jednotvárným opakováním dokola, ale pestrým poznáváním z více zdrojů se zahušťují spojení mezi nervovými buňkami vedoucí k trvanlivé paměti a vybavování.

anglictina-kurz-300x300.gif
anglictina-kurz-120x600.gif

NOVINKY

POZOR

Vzhledem k vývoji byla MAE (vzniklá 2009) nahrazena on-line kurzem angličtiny pro samouky pod názvem Anglicky Fantasticky,
který je možné příležitostně koupit registrovaným na stránce 

http://anglickyfantasticky.cz/ 

případně nás kontaktujte viz eshop www.cetros.cz

(Přestože Anglicky Fantasticky patří mezi světově nejvyspělejší trénink, stránky Magická angličtina extra zde zatím ponechávám pro ty, kteří MAE vlastní a používají.)