logo for magicka-anglictina-extra.com
leftimage for magicka-anglictina-extra.com

Home >> ACT12345

Cvičení k lekcím ACT12345

Velice doporučuji dělat uvedená cvičení až v druhém kole, tedy poté,
co máte celkový obraz - přehled přes všechny lekce viz návod
v knize Magická Angličtina Extra.
Dělat cvičení  v průběhu můžete pouze v případě,
že dodržíte postup 1 lekce = 1 den.

Je důležité, aby nic nenarušilo postup
od celku k detailům.
Autor: Libor Činka

Volně přístupná cvičení k lekcím 679810 - klikněte zde

VIP cvičení* jsou součástí eKnihy ABC jazyky
*jen pro majitele MAE, kteří ji zakoupili prostřednictvím těchto stránek. 


ACT 1 ACT 2 ACT 3 ACT 4 ACT 5ACT 1

ACT12345

Video doplněk najdete zde nebo vlevo pod tlačítkem Video

Stránku nebo její část si můžete vytisknout a psát do ní řešení.

Procvičení porozumění

Následující text si  vytiskněte a oddělte od sebe jednotlivá slova svislými čarami.
 

SUELISTENSTORECORDINGSOFWORLDEXPERTSINTHEFIELDOFACCELERATED
LEARNINGANDSUPERINTELLIGENCE.BEFORESHEPARTICIPATESINONEOFTH
EMOSTELABORATETRAININGSINTHEWORLD,SUEPUTSONHERHEADPHONESAND
ATTENTIVELYLISTENSTOTHERECORDING.SHECONCENTRATESONTHEWORDS,
WHICHAREPRONOUNCEDBYASPECIALISTONSUCCESS.HEISAPRACTITIONER.
HEHASNOTHINGTODOWITHSCHOOLTHEORETICIANS.SHEENGRAVESHISWORDS
INTOMEMORY.CHANGENAME,YOUWILLCHANGEFATE.ITSOUNDSLIKEMAGIC,
BUTHIDDENWITHINISASECRET.THEONE,WHOYOUCONSIDERYOURSELFTOBE,
INFLUENCESYOURTHINKINGANDACTIONS.

 

Zapište pod anglický text doslovný překlad

The future belongs to those who believe in their dreams.
 

Everything's in the mind. That's where it all starts.
 

If you obey all of the rules, you miss all the fun.
 

Have no fear of perfection - you'll never reach it.
 

A day without laughter is a day wasted.

 


Co k sobě patří?
Spojte čarami informace tak, jak k sobě patří:

 
Sue listens to recordings +

+  

which are pronounced by a specialist on success.
Sue puts on her headphones + +   who could be an inspiration to her.
She concentrates on the words, +  +   words into memory.
She engraves his + +   of world experts
She is thinking about the names of people, + +   and attentively listens to the recording.

 

Řešení
zviditelníte po umístění kurzoru do barevného pole,
stisknutí levého tlačítka myši za současného tažení.
Stejné barvy označující související části.
Sue listens to recordings which are pronounced by a specialist on success.
Sue puts on her headphones who could be an inspiration to her.
She concentrates on the words, words into memory.
She engraves his of world experts
She is thinking about the names of people, and attentively listens to the recording.

 

Zamíchaná písmenka ve slově
 

Řešení zviditelníte po umístění kurzoru do sloupce níže, stisknutí levého tlačítka myši
za současného tažení.
Uspořádejte písmenka tak,
aby vytvořila slova
w o r d s o d s r w
s o u n d s d o u sn s
t h i n k n k t h i
f u t u r e f u r u te

(c) Libor Činka

Video doplněk najdete vlevo stisknutím tlačítka Video

 


ACT 2

ACT12345

Vytiskněte si text a dopište chybějící slova.
(Poznámka pro ty co nemají MAE: Je zde zveřejněn jen výběr - sloupec s interlineárním překladem (v originále levý), není zde uveden pravý sloupec s korektním českým překladem. Kombinace obou sloupců v originále (včetně interlin. překladu) je nezbytným předpokladem k razantnímu urychlení učení.) Rovněž zde uvedený text, z důvodu úspory místa, není ve formě úzkého sloupce podstatného pro rychlé zachycení informačních celků a porozumění. )

Kontrolu správnosti si pak proveďte podle knížky a pak si můžete lekci zopakovat.

Pozor, nechtějte být ihned dokonalí. To, co jste neměli dokonale berte jako zpětnou vazbu - nikoliv chybu. Pilování detailů zabere vždy nejvíce času.

Školní formy hodnocení, kde za tři chyby v celostránkové slohové práci student dostal čtyřku je formou nesmyslného perfekcionistického myšlení, kdy není bráno v úvahu, že člověk napsal stránku, ale je poukázáno na pár chybek. Mnoho lidí naneštěstí uvěřilo, že to tak má být. To je forma patologizujícího myšlení, devastující globálně civilizaci. Lidé nejsou hodnoceni za snahu a celek, ale za pár chyb. Jakoby pár chyb mohlo znehodnotit vše, co člověk vytvořil.

Všímejte si toho, co se povedlo a to vám dá energii k dalším úspěchům.

S konstruktivním myšlením přeje hodně úspěchu
psychoterapeut Libor Činka

 

It's a . . . day, wonderful weather exactly . . . . . . . . . to the . . . . . . . . .

To je * horký den, báječný počasí přesně podle - *** předpověď.

 

Display . . . . . 86 degrees in the shade.

Display ukazuje 86 stupňů ve *** stín.

 

A little further away luxurious . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trochu dále pryč luxusní jachty jsou křižující.

 

On the horizon, the azure . . . . sky mixes with the . . . . . of the sea.

Na *** horizontu, *** azur modř nebe mísí se s *** barva (2p) *** moře.

 

The beach is crowded with people lying under the . . . . . . . . . . . . . . . .

*** pláž je nacpaný s lidé ležící pod *** pláž slunečníky.

 

They are lying on their . . . . . . . . or beach chairs.

Oni jsou ležící na jejich deky nebo pláž židle.

 

Children . . . . . . . . . . on inflatable mattresses which . . . . . . . . will . . . . . the buoys earlier. 

Děti jsou závodící na nafukovací matrace který z nich >bude dosáhnout *** bóje dříve. 

 

Some . . . . . . are playing various card games, poker, Black Jack ...

Některý z nich jsou hrající různý karta hry, poker, Black Jack ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . their past interesting experiences.

Další jsou diskutující jejich minulý zajímavý zkušenosti.

 

Many of them . . . . . . . . . . newspapers or magazines.

Mnozí z nich jsou čtoucí noviny nebo časopisy.

 

Magazines about . . . . . . . , sport and other hobbies.

Časopisy o móda, sport a jiný koníčky.

 

Their covers are . . . . . . . colors and captivated headlines.

Jejich kryty jsou plný (2p) barvy a uchvácený hlavní body.

 

. . . . fathers immersed themselves in . . . . . . . . sand castles and completely . . . . . . their age.

Mnoho otcové ponořil sebe v budování písek hrady a kompletně zapomněl jejich věk.

 

One of them . . . . . . . to build a . . . . . . big castle and in a low voice starts . . . . . . . . .

Jeden z nich rozhodnul se – budovat * skutečně velký hrad a V * nízký hlas začíná počítání

 

He . . . . . sand . . . . the bucket and dumps it on the rising heap.

On bere písek do *** kbelík a složí to na *** rostoucí halda.

 

It . . . . . that everyone's . . . . . .

To zdá se že každý je mladý.

 

Lifeguards in red swimsuits and trunks . . . . . . . . of Pamela and David.

Plavčíci v červený dámské plavky a pánské pl. připomenout nám (2p) Pamela a David.

 

They take care of . . . . . . . People . . . . . calm.

Oni brát péče (2p) bezpečí. Lidé moci být klidný.

 

Shovels and buckets . . . . . . . . . . . . . .

Lopatky a kbelíky jsou všude.


 

It's . . . . . . . . . . . and regenerate.

To je čas - uvolnit a regenerovat.

 

None of the people present . . . . . . do anything. Nobody . . . . . . . anything.

Nikdo z (2p) *** lidé přítomný muset dělat cokoliv. Nikdo musí dělat cokoliv.

 

Closed eyelids change . . . rays into red . . . . . , which gets darker

Zavřený oční víčka měnit slunce paprsky do červený světlo, který dostává temnější

 

when the sun . . . . . . . . . . . . . . . . the clouds.

když *** slunce zmizí za *** oblaka.

 

Semi-consciousness or . . . . . full of a different . . . . . .

Polo-vědomí nebo spánek plný (2p) * odlišný svět.

 

Sometimes . . . . . . . . . . . . . only by the overheated backs of those,

Občas to dostává všimnutý jen od *** přehřátý zad (2p) těch,

 

who forgot to cover them . . . . . . by a towel.

kteří zapomněl - pokrýt je v čas pomocí * ručník.

 

The beach is also . . . . . . . . . . . . . .

*** pláž je také plný (2p) lovců.

 

Some of them . . . free . . . . . . . others are . . . . . . . . . their

Některý z nich jsou volný potápění další jsou oblékající jejich

 

color coordinated . . . . . . . . . made up of . . . . . . . , snorkels and . . . . .

barva uspořádaný výstroj skládající se z brýle, šnorchly a ploutve.

 

A parade of colors, . . . . . . . . and . . . . . . . of swimwear in the latest fashion.

* přehlídka (2p) barvy, vzorů a designu (2p) plavek v *** nejposlednější móda.

 

. . . . . . . . also other hunters . . . . .

Tam jsou také jiný lovci zde.

 

The beach is also full of . . . trying to pick up some . . . . . .

*** pláž je také plný (2p) muži zkoušející - sebrat nějaký ženy.

 

Many men's eyes . . . . . . . . . . . . dark sunglasses . . . . . and evaluate . . . . . . . . . . of women's bodies.

Mnoho mužských oči ukrytý za tmavý sluneční brýle dívat se a ohodnotit *** křivky (2p) ženských těl.

 

Groups of suntanned boys are running . . . . . . . . the water ...

Skupiny (2p) opálený chlapci jsou běžící skrz *** voda ...

 

Others . . . . . . . . . tricks from bestsellers

Další jsou zkoušející triky z bestselery

 

“14 bulletproof tricks on . . . to pick up a 'playing hard to . . . '”

“14 neprůstřelný triky na jak to sebrat * 'hrající obtížný – dostat'”

 

or “33 . . . . how to quickly pick up every woman even if she was a supermodel.

nebo “33 způsoby jak - rychle sebrat každý žena dokonce jestliže ona byl * supermodelka.

 

Some hunters . . . . . . . . . they . . . . caught.

Některý lovci ne vědět oni byli chycený.


 


ACT 3

ACT12345

Stáhněte si unikátní program pro trénink paměti
k 3. lekci Magicka anglictina Extra DOWNLOAD

Tak trénují i tajní agenti rychlost "focení" si informací do hlavy.

 

Vytiskněte si následující úryvek a doplňte chybějící písmenka.
 

...
Hello, wh_re _re you fr_m?
One of the g_rls tr_nslates
the qu_stion to h_r moth_r.
Tell h_m w_ are from Italy.
She do_sn't sp_ak _nglish.
I kn_w a few colleagues,
who I th_nk are Italian.

Tomor__w you'll h_ve a chance
to talk with th_m.
Second d_y in the s_me spot.
...
Hey mum, lo_k.
Hello lady, I h_ve brought
your fellow co_ntryman from Italy.
He rec_ives an explanation.
Th_t lady is not from Italy,
she h_s only work_d there for 5 years.
And wh_re is she from?
She's from Cz_ch.

 


ACT 4

ACT12345

Příběh z Marsu obsahuje spoustu frází užitečných pro komunikaci.

Mars - Porada ve sborovně

Co bylo dříve: mluvící lidi, anebo bůh stvořil gramatiku?
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě?
Trik 1,
který z vás udělá experty: zanalyzujte co se dá, použijte desítky tabulek, definic a udělejte z toho vědu na úrovni jaderné fyziky.
Trik 2.:
zbohatněte tak, že odhalíte triky těch, kteří používají trik č.1.

Varianty cvičení:

  • Vytiskněte si níže uvedený český text a zvýrazňovačem si označte slova, která znáte anglicky, Pak si to ověřte podle knížky.

  • Časově náročnější verze – napište k tučně zvýrazněným slovům anglický překlad.

  • Vyberte si postavu, za kterou chcete hrát, poslouchejte nahrávku vhodná je DOUBLE a opakujte.

 

Mars - Porada ve sborovně

Nějak jim to nejde, říká přísně vypadající žena.

Nějak se nám nedaří je to naučit, zamyšleně říká asi 45letý učitel.
Jak jinak bychom to mohli dělat?

Já bych z toho tragedii nedělala, Johne. Rodiče mi říkávali, že i já jsem začala pořádně mluvit až ve dvaceti. Můj táta začal mluvit dokonce až v jednatřiceti, takže jsem docela v normě.

Já jsem četl, že v některých zemích mluví už ve čtyřech.

Vyloučeno, to je naprosté sci-fi.
Není možné, aby tolik gramatiky zvládli před 18 rokem.

Možná na nějaké primitivní úrovni by se mohli kolem 14 roku naučit mluvit základně
v přítomném a průběhovém čase.

Ano, kolegyně, ale jen velmi, velmi nadaní jedinci.

Co když na tom něco bude?

Myslím, že je to novinářský blábol. Nebo je to překlep. Musí to být chyba.

Napadlo mne to z toho, že psali, že mluví již ve čtyřech letech.

Prý se domluví plynule v osmi.

Ale pak tam stálo, že když se učí cizí jazyk, tak většina z nich ho nezvládne ani za 5 let. Dokonce mnozí za 10 let neovládají plynule cizí řeč, ani na úrovni minulý čas, přítomný čas a budoucí čas.

Ha, ozve se vítězoslavně. A z toho plyne, že je to naprostý nesmysl, aby se mateřštině naučili tak rychle a dobře zatímco cizí jazyk mnohem pomaleji.

Jasně. To přece nedává smysl. Kromě toho my jsme odborníci a víme, co je to za tvrdou dřinu učit.

Nedokážu si představit, jakou technologii by k tomu museli používat.

No a tady píšou, že v jedné zemi mluví taky už tak brzy. Když jim je 8 let, mluví plynule v gramatice na časové ose - minulost až budoucnost. Jen nerozumí matematickým výrazům jako je „krát“ a „děleno“. Nebo neví, co to je příslovečné určení nebo příčestí minulé trpné.
A taky se dokáží naučit jazyk během týdne lépe než za rok.

Takové nesmysly. Jen si představ, že tvrdí, že mluví prakticky plynule v osmi a přitom nevědí, co to je příčestí minulé trpné. To je přece nesmysl mluvit, když nedokáží pojmenovat základní stavební kameny komunikace.

Plně s Vámi souhlasím, kolegyně, je potřeba razantně vymýtit nesmyslné představy o nějakém rychlém učení.

Je potřeba naučit je respektovat vědecky doložená fakta. Je přece prokázáno, že se lze soustředit jen na 14 – 20 minut. Není tedy možné, aby se tolik naučili v tak krátkém čase.

Rozumím tomu, co říkáš a napadlo mne, že
když sleduješ film nebo divadelní hru, tak dokážeš udržet pozornost po více minut.
Myslím, že v kině je člověk soustředěný po celou dobu.
Anebo když čte zajímavou knihu, tak zapomíná dokonce na plynutí času.

Snad nechceš říct, že neumím učit.
Jakmile vstoupím, tak začnou dávat pozor. Nikdo nepípne, dokud není vyzván.
Jakmile začnou narušovat výuku, tak se mezi nimi projdu a to bys viděl ten respekt.

Nemluvil jsem o neschopnosti učit. Jen jsem hovořil o běžné zkušenosti, kterou má každý. Viděl jsem na DVD záznam z kongresu, kde se sešlo 7 000 nejvýznamnějších osobností na poli psychologie. Ten kongres byl uspořádán na počest slavného M. H. Ericksona, který ovlivnil psychologii zcela novými přístupy. Ve skutečnosti je jeho přínos srovnatelný s vlivem Sigmunda. F. a Alberta. E.
Dokázal, že staré postupy je třeba opustit a je nutné pracovat s lidmi podle jejich způsobu myšlení a ne podle obecně platných teorií. Jeho postupy přináší výsledky ve zlomku původního času. Metody, které vznikly pečlivým pozorováním toho, co lidé běžně prožívají.
Třeba to s délkou udržení pozornosti.

No dobře, kolego, tak jsme si vyslechli povídání o nějakém Ericksonovi, který je pro mě zcela neznámý. Tedˇ se pojďme bavit reálně. Zpátky k dalšímu bodu programu. Máme tady revoltující studenty. Chtějí narušit stoleté tradice našich škol a univerzit. Musíme jim z hlavy vyhnat ty nesmysly o demokracii a právo mluvit nám do jejich vzdělávání. My jsme ti, kteří rozhodují. Oni jsou příliš mladí, aby mohli rozumět. Jsou to ještě puberťáci. Když tu nechtějí být ať táhnou.

Ha, ha. Jako sobi na sever. Třeba do Finska.

Jenže ta zpráva pocházela zrovna odtamtud, říká John, zatímco jeho sousedky se od něj odtahují.

(c) Libor Činka - autor Magická Angličtina Extra

(Poznámka: Zde uvedený text, z důvodu úspory místa, není ve formě úzkého sloupce podstatného pro rychlé zachycení informačních celků a porozumění. Kombinace anglického a českého sloupce v originále (a interlineárního překladu) je nezbytným předpokladem k razantnímu urychlení učení.) )

 

Další VIP cvičení byla dodána do ABC jazyky 4.1. 2008


ACT 5

ACT12345

Poslouchejte lekci z CD a všímejte si chybějících slovíček.
Ta, která se již v textu vyskytla dále chybí. Kterých z chybějících si všimnete?
Celkem bylo odstraněna takřka polovina slov.

Další VIP cvičení byla dodána do ABC jazyky 4.1. 2008


Pro další volně přístupná cvičení k lekcím 679810 - klikněte zde

VIP cvičení* jsou součástí eKnihy ABC jazyky
*jen pro majitele MAE, kteří ji zakoupili prostřednictvím těchto stránek. 


Přesun ze stránky ACT12345 na hlavní stránku Magická angličtina Extra

(c) Libor Činka

Home >> ACT12345